Jordi Pujol i Palomer, soc Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica, amb llicenciatura. També vaig estudiar alguns cursos d'Informàtica i d'Organització d'empreses.

Vaig treballar d'Enginyer Municipal a l'Ajuntament, però aquesta clase de feina no era per el meu caràcter.
Després he treballat durant molts anys en empreses d'informàtica; inicialment en un distribuidor a nivell de Catalunya com a Tècnic de Sistemes IBM AS-400; que va fer fallida.
Aprofitant la experiència en sistemes IBM i la base de clients, amb altres socis vàrem crear la nostra pròpia empresa.
Al cap de quatre anys vaig aprofitar la oportunitat de canviar d'empresa per implementar un ERP, el JDEDwards OneWorld.

Moltes empreses fan servir el Windows per els usuaris, i en servidors s'està imposant el Linux.
Jo els conec tots dos, m'agrada més el Linux, desenvolupo aplicacions, faig sistemes Live, i ajudo als desenvolupadors d'aplicacions conegudes o del kernel amb alguns arreglos.

Language